Familien i Samfunnet

Home
Familien
Ekteskap
Familien i Menigheten
Idébanken
Forslag fra Dere
Ressurser
Linker
Påskeverksted

logo3.jpg

Velkommen til Familiemagazinet

til

Det Norske Baptistsamfunn!

Familien i Samfunnet er familietjenesten innenfor Det Norske Baptistsamfunn. Det er Det Norske Baptistsamfunn og NBUF som har tatt initiativ til denne familierettede tjeneste for å tilby forkjellige former for aktiviteter, kurser, og ressurser til støtte og inspirasjon for ektefeller og familier med barn.

Det er en glede for oss å presenterer Familien i Samfunnet - et e-magazin for   kristne familier i alle livsfaser. Familiekomitéen innenfor Det Norske Baptistsamfunn er initiativ-takeren for magazinet.  Her vil vi presentere et utvalg av forskjellige artikler for ektefeller, foreldre, og familier som gjerne vil leve hverdagslivet sammen med Jesus. Her vil du også finne artikler til inspirasjon for menigheter som gjerne vil skape et inkluderende og meningsfylt gudstjenesteliv for familier. 

Vi vil også gjerne skape en idébank som vil inneholde kreative og spennende idéer til familieaktiviteter, familiegudstjenester og prosjekter knyttet særlig til høytidsfeiringer i hjemmet og i menigheten.  Vi vil også gjerne be våre lesere om å bidra med artikler og idéer som kan være til inspirasjon og hjelp for andre.  

dnblogofarger.jpg
logo3.jpg

Ønsker du å kontake Familien i Samfunnet, kan du kontakte oss på familien.i.samfunnet@baptist.no