Familien i Samfunnet

Linker
Home
Familien
Ekteskap
Familien i Menigheten
Idébanken
Forslag fra Dere
Ressurser
Linker
Påskeverksted

FamilieFokus - Ungdom i Oppdrags familiearbeid http://www.ywam.no/nyheter/ywam_avdeling.php?aid=6

FamilyLife.com  - Campus Crusade for Christ 

http://www.familylife.com/

 

Focus on the Family with Dr. James Dobson

http://www.family.org/

 

Offentlige instanser

Barne- og familiedepartementet. Administrerer lovene (ikke opplæringsloven) som gjelder barn, ungdom, familie og likestilling.
Barneombudet. Arbeider for å fremme barns interesser overfor det offentlige og private og følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.   
Bufetat. Barne-, ungdoms- og familieetaten, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
Familia.
Barne- og familiedepartementets nettmagasin 
Familievernkontorene
Nærmeste kontor
Foreldrenettet.
Foreldreutvalget for grunnskolen. Gir råd, tjenester og informasjon til foreldre som har barn i grunnskolen.
Norge.no Statens offisielle portal for å finne fram til offentlige tjenester og offentlig informasjon. ”Familie” er et eget tema.

Skolebesteforeldre. Prosjekt i skolen for å utvikle kontakt og samhandling mellom barn og eldre personer som skal fungere som skolens besteforeldre.
Skolenettet. Utdanningsdirektoratets tjeneste for elever, lærere og skoleledere, foreldre og andre som er interessert i skole og læring.

 

Organisasjoner m.m.

Barnevakten. Gir råd om barn og medier.
Barne- og ungdomsforskning. Sentrale norske miljøer for barne- og ungdomsforskning
.
Faktisk.no
Forskningsbasert informasjon om barn og unges livssituasjon og hverdagsliv.
Fosterhjem.no
(Samarbeidsorgan mellom Bufetat, Oslo kommune og Trondheim kommune).
Home-Start Familiekontakten.
Et familiestøtteprogram utenfor det offentlige hjelpeapparatet. Tilbudet retter seg mot småbarnsfamilier.
Krisesentersekretariatet.
Bekjemper, synliggjør og angriper den samfunnsbestemte volden mot kvinner.
Kvinneguiden.
Diskusjonsforum. Tema ”Barn og familie”.
Landsforeningen for barnevernsbarn.
Organisasjon for ungdom som er eller har vært under omsorg av barnevernet.
Modum Bad – Samlivssenteret.
Kompetansesenter for forebyggende arbeid på områdene familie og samliv.   
Samlivskurs. Forskjellige arrangører.

Voksne for barn (tidligere Mental Barnehjelp). Ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse.
 

Aktuelle lover

Adopsjonsloven 
Arveavgiftsloven
Arveloven
Barnehageloven
Barneloven
Barnevernloven

Ekteskapsloven
 
Familievernkontorloven

Opplæringsloven 
Vergemålsloven

Lovdata Alle gjeldende lover ordnet alfabetisk.

FN’s Konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989. Ratifisert av Norge 8. januar 1991. 
 

 

 

dnblogofarger.jpg
logo3.jpg

Ønsker du å kontake Familien i Samfunnet, kan du kontakte oss på familien.i.samfunnet@baptist.no