Familien i Samfunnet

Idébanken

Home
Familien
Ekteskap
Familien i Menigheten
Idébanken
Forslag fra Dere
Ressurser
Linker
Påskeverksted

Idébanken

Her håper vi at du vil finne kreative idéer for å utvikle familiens forhold til Jesus.  Vi tenker bl.a. på idéer til familieandakter, til morsomme måter å bli kjent med Bibelen på, måter man kan vise omsorg for andre, måter man kan vokse sammen som familie og ektefeller i bønn, og hvordan familien kan dele deres tro på Jesus med  sine skolekamerater, venner, og naboer i nærområdet.

mb_gwsb.jpg

Den Vandrende Nabo-kurven

En vennskaps-kurv kan gi deg nye måter å bli kjent med dine naboer!

Anskaff deg en stor og romslig kurv.  (På loppemarked ??) Bind en stor og fargerik sløyfe på hanken. Tenk på naboene dine, og finne på en liten overaskelses-gave som du kan putte opp i kurven.   Det skal absolut ikke være dyrt, men hellere vise omtanke.  Man kan fylle kurven med f.eks. nybakte boller eller muffins, eller en blomster buket fra hagen. Det kan være to krus med te eller kaffe med en invitasjon til å komme på besøk. Det kan være symbolsk - som en skruetrekker eller arbeids-hansker, med et tilbud om å hjelpe til med oppussning eller hage-arbeide.  Det kan være blomster-løk om høsten eller blomsterfrø om våren.  Det kan være barnebøker eller såpebobler til småbarns-familier med et tilbud om barnepass.Det kan være bordspill til litt støre barn med en pose popkorn til. Det er bare fantasien som setter grenser for hva man kan finne på.

Bind en liten lapp fast til hanken på kurven med instruks om at naboen skal sende kurven videre til neste nabo i nummer-rekkefølgen på gaten. De skal bruke samme omtanke og fantasi til å fylle kurven med en overaskelse til deres naboer.  Kurven skal helst resise videre til neste nabo innen uken er omme.  På denne måten blir det ekstra morsom å være med.  Man kan også presisere på lappen at det er fulstendig frivillig å delta i denne leken, og at man kan fritt sende kurven videre til neste nabo hvis man synes det er vanskelig, eller om man ikke har anledning til å være med.

Gå bort til naboen, og skap litt uventet glede!

P.S. Man kan starte to forskjellige vandre-kurver til like og ulike nummertall.

cb030789.jpg

Målrettet Bønn

Vi er mere effektive som forbedere når vi har et mål å fokusere på!  Én måte å illustrere dette på er å lage

”BØNNE-MÅLSKIVER”

Ta flere store papirark og skjær ut hvert ark  i en stor sirkel. Tegn 3 mindre sirkler på disse sirklene og fargelegg dem så de ligner stor målskiver. Når du er ferdig,  kan man du be Gud om å vise deg noen konkrete områder Han ønsker du skal be for – f.eks. din skole, dine venner, eller nabolaget.  Midt i hver målskive skriver du inn disse områdene. Når du er ferdig med dette,  skriver du inn emner som er relatert til hvert sentrale emne.  Hvis du f.eks. vil gjerne be for din skole kunne du f.eks skrive ”mine klassekammerater som ikke kjenner Jesus”.  I den neste sirkel kunne du f.eks skrive  ”at Gud vil velsigne og hjelpe mine lærere”, og endelig i den siste sirkel  ”at Gud vil gjøre skolen til et bra sted å være, hvor vi lærer, har det bra med våre venner, og er trygge.”  Man kan gjøre noe lignende med fokus på familie, venner, eller andre viktige ting. Når man er ferdig kan man henge målskivene på veggen og be for de ting man har skrevet på hver av dem. Man begynner i midten og beveger seg til de andre emnene på skivene.  Hvis man gjører denne aktivitet som familie, kan man be sammen som familie for disse emnene.  Det er spennende å fokusere bønnene slik at man  også kan være  forventningsfulle med hensyn til bønnesvar!

 

 

dnblogofarger.jpg
logo3.jpg

Ønsker du å kontake Familien i Samfunnet, kan du kontakte oss på familien.i.samfunnet@baptist.no