Familien i Samfunnet

Ressurser

Home
Familien
Ekteskap
Familien i Menigheten
Idébanken
Forslag fra Dere
Ressurser
Linker
Påskeverksted

Her er et utvalg av bøker og ressurser som er spennende og inspirerende.  Man kan kontakte forlagene for bestilling av bøkene eller man kan låne dem på biblioteket.  En del av bøkene kan også brukes til studiegrupper eller tema-kvelder for ektefeller og/eller foreldre.

God fornøyelse!

Ekteskapsboka

Nicky & Sila Lee

 

ekteskapsboka.jpg
proklamedia.gif

Grimerudveien 77

2312 Ottestad

Tlf: 62574342

Fax: 62574345

prokla.media@ywam.no

Hvordan kan du være lykkelig gift hele livet – med ett menneske? Hvordan løser vi konflikter? Hvordan kan vi oppdage og gjenoppdage seksuell intimitet?

Ekteskapsboka er full av praktiske råd, den er lettlest og skrevet for å forberede, bygge og reparere ekteskap.

Ekteskapsboka ligger også til grunn for Ekteskapskurset.
 
Ekteskapskurset - deltagerhefte
Ekteskapskurset - lederhefte
Ekteskapskurset bygger på Ekteskapsboka, og tar for seg sju ulike områder ved samlivet, og vil være en hjelp for ethvert par som ønsker å utvikle og styrke samlivet sitt.

Verdier barn trenger

John M. Drescher

verdier.jpg
proklamedia.gif

Ei verdifull bok om barneutvikling. de syv verdiene boka tar opp er: Betydning. Trygghet. Akseptasjon. Kjærlighet. Ros. Disiplin og forholdet til Gud.
"Forfatteren skriver en enkel og ukomplisert bok om barneutvikling med grundig praktisk gjennomgang av syv verdier som former noen av barnas grunnleggende karakterer i et sunt og dynamisk familiesystem. De verdier som er beskevet i boken, av det barn trenger, vil i store trekk hjelpe og forme barn til å ha og vise tillit samt danne et sunt selvbilde."
Kim Stampe, familierådgiver og -terapeut

 

Gjenreis familien

Donald A. Kirkby

gjenreisfam.jpg
proklamedia.gif

- en håndbok for familien. Dette er ei oppslagsbok og samtalebok, der en finner tilbake til det kristne grunnlaget for ekteskapet og familien. Boka setter høye mål, men det trenger vi i Norge i dag.

Forfatteren har en helt spesiell evne til å kommunisere med barn og foreldre. Bodhild og Jan Sæthren, leder av familiearbeidet i Ungdom i Oppdrag.

 

 

Er Du Glad I meg?
Dr. Ross Campbell

er-du-glad-i-meg.jpg

proklamedia.gif

Ny utgave

En klassiker. Praktisk bok i forholdet mellom barn og foreldre. Boken anbefales av fagfolk på mange områder. Vi vet at boken har blitt til hjelp for mange.

 

 

Babyguiden

Gary Ezzo og

Dr. Robert Bucknam

baby.jpg

proklamedia.gif

Hemmeligheten med fornøyde babyer. Lær hvordan over en million nybakte foreldre lærer barna sine å sove om natten på den naturlige måten.

"Uten reservasjon vil jeg anbefale denne boken til vordende og "nybakte" foreldre. Den målbærer gode og logiske prinsiper som omsatt i praksis gir raskt ønskede resultater: Trygge foreldre med selvtillit og rolige tilfredse barn i god vekst og utvikling. Som bestefar har jeg hatt gleden av å se dette fungere over mine forventninger."

Sven D. Bekkelund, spesialist i allmennmedisin.

 

Babyguiden 2

Gary Ezzo og

Dr. Robert Bucknam

baby2.jpg

proklamedia.gif

Dette er oppfølgeren til Babyguiden.

Babyguiden 2 er for babyer fra 5 til 15 måneder.

I denne boka lærer foreldrene hvordan de skal lære barnet grunnleggende ferdigheter, for at barnet skal kunne forholde seg til grenser, rettledning, instruksjoner, frihet og relasjoner. Dette skjer gjennom måltid, våketid og sovetid.

Fagfolk sier at dette er ei bok som fungerer.

 

Hans og Hennes 5 kjærlighetsbehov
Gary & Barbara Rosberg

rawpicture.jpg

menu-logo.gif

Hermon Forlag AS
P.B. 83
2026 Skjetten
Telefon: 63 80 30 99
Fax: 63 81 69 22
Email: ordre@hermon.no

Amerikas fremste familierådgivere avslører ny forskning som vil overraske deg og forandre din opplevelse av ekteskapet!

Dr. Gary og Barbara Rosbergs bok er en virkelig øyeåpnet for hva som skal til for å bygge et solid ekteskap. Basert på de overraskende resultatene av en landsdekkende undersøkelse om menns og kvinners behov i et parhforhold, knuser Hans og hennes 5 kjærlighetsbehov noen av mytene omkring ekteskapet.

Gjennom kartleggingen av de fem viktigste behovene hos menn og kvinner, får partene en dypere forståelse av hverandre. Boken inneholder dessuten praktiske råd for å få et virkelig godt ekteskap.

 

 

Når en hustru ber
Stormie Omartian

rawpicture1.jpg

menu-logo.gif

Å bekymre seg for ekteskapet forandrer ingenting ...

Å be for det kan forandre alt.

Dagensutfordringer og press kan gjøre et tilfredsstillende ekteskap til en umulig drøm. Likevel fryder Gud seg over å gjøre det umulige hvis vi bare ber!
Stormie Omartian deler her med oss hvordan Gud har styrket hennes ekteskap siden hun begynte å be for sin mann om sentrale ting i livet hans, slik som:
* Hans åndelige liv

* Hans følelser
* Hans rolle som far, leder og beslutningstaker
* Hans trygghet i arbeid og økonomi
* Hans helse og fysiske beskyttelse
* Hans tro og hans framtid

Enhver kvinne som ønsker et tettere forhold til mannen sin vil sette pris på dette forfriskende innblikket i bønnens makt i ekteskapet. I tillegg til eksempler fra virkeligheten, har Stormie også med bønner og "kraftverktøy" - vers til inspirasjon og oppmuntring - for å hjelpe koner til å stole på Guds løfter om gjenopprettelse, fornyelse og vekst i ekteskapet.

 

Verd å vente på

Red: Øivind Benestad

verdaventepa.jpg

logo_unavn.gif

Lunde Forlag AS
Sinsenveien 25,
0572 OSLO
Tlf. 22 00 73 50
Fax 22 00 73 73
E-post: Lunde@nlm.no

En ressursbok om ungdom og sex

For noen år siden gikk ti kristne organisasjoner og kirkesamfunn sammen om kampanjen "verd å vente på" med søkelys på ungdoms forholdt til sex. En komité på ni personer, deriblant fem ungdommer, stod ansvarlig for utarbeidelsen av åtte temabrosjyrer, med støtte fra Kirkerådet. Koordinator og sekretær for arbeidet var Øivind Benestad, daværende ledertreningssekretær i Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag.

Etter hvert var det flere som etterlyste liknende materiell for bruk i skolen, som et supplement til seksualundervisningen. Seks undervisningsopplegg ble utarbeidet og sendt ut til samtlige ungdomsskoler og videregående skoler i Norge med støtte fra Sosial- og Helsedepartementet.

Denne boka inneholder mer enn 30 tekster som kan leses og brukes uavhengig av hverandre. Den er delt inn i to hovedbolker som inneholder stoff fra henholdsvis "Verd å vente på"-kampanjen og undervisningsoppleggene som ble sendt ut i skolene.

Ressursboka er velegnet som

• individuell lesing av ungdom i alle aldre

• ressursmateriell for ungdomsledere

• utgangspunkt for samtale på temamøter og gruppesamlinger.
 

La meg få høre om Jesus
V.Gilbert Beers

lamegfahoereomjesus.jpg

logo_unavn.gif

V.Gilbert Beers har utgitt over 100 bøker for barn. Hensikten med å skrive har vært at barna skulle bli glad i Bibelen. Jesus er glad i alle mennesker, både store og små. Jesus-historiene gjenfortalt slik at barna skal forstå dem.

Fortellilngene er vakkert illustrert av Cheri Bladholm, som også har illustrert bøker av flere av USAs mest kjente, kristne forfattere.

Passer for barn fra 4 til 8 år.

 

Kjærlighetens fem språk
Gary Chapman


8252033059.jpg

logo_unavn.gif

Populær bok som forteller at ulike mennesker uttrykker kjærlighet på ulike måter; - ved oppmuntrende ord, tid, tjenster, gaver og berøring. Dere er glad i hverandre og vil vise det Men snakker dere samme språk? Noen forstår og setter pris på det ene språket mer enn det andre. Er du blitt kjent med ditt eget favorittapråk? Og kjenner du kjærestens? Chapman sier det er fem grunnleggende språk: Anerkjennende ord, tid for hverandre, tjenester, gaver og fysisk nærhet. Lær deg å spille på alle strengene, lær deg å gi og ikke bare kreve, fyll opp kjærlighetstanken hos den du er glad i. Enkelt og overbevisende. Oversatt av Oddvar Nilsen.

 

dnblogofarger.jpg
logo3.jpg

Ønsker du å kontake Familien i Samfunnet, kan du kontakte oss på familien.i.samfunnet@baptist.no