Arkiver

Hjem
Gardermoen International Baptist Fellowship
Om Oss
Gudstjeneste program
Church program
Arkiver
Archives
Baby Song
JUBA Klubb
The Round Table - Monthly Bible Study
"Det Runde Bord" Månedens bibelstudie
Husgrupper - Housegroups
Kontakt Oss
Pastorene
Linker

Menigheten Stiftet!
 
Søndag den 5. Mars, 2006 var en stor festdag for Gardermoen Kristne Fellesskap!
 
Siden menighetsplantingen begynte i Januar 2005, har vi sett frem til dagen hvor "teamet" skulle utvikle seg til menighet!  I året som har gått har vi opplevd Guds ledelse, nærvær, og trofasthet.  Vi har hatt gleden av å bli kjent med nye venner som har sluttet seg til fellesskapet, og som også ønsker å være med til å bygge menigheten på Jessheim!
Menighetsstiftelsen ble ledet av generalsekretæren i Det Norske Baptistsamfunn Magnar Mæland med opptak av menighetens nye medlemmer og overrekkelsen av menighetsprotokollen. 
 Etter gudstjenesten feiret vi med fest!

Ny, flerkulturell menighet stiftet på Jessheim

Gardermoen Kristne Fellesskap er nå formelt etablert som en ny, flerkulturell menighet på Jessheim. Kirken med baptisttilknytning har sine samlinger i lokalene til pinsemenigheten Elim ved Gystadparken.

Etter et års arbeid med å plante en ny flerkulturell menighet kan initiativtakerne og pastorparet Linda og Terje Aadne glede seg over at det gror. 14 medlemmer med røtter fra Kenya, USA, Canada, Polen og Norge har gitt sin tilslutning.

Derfor er menigheten nå formelt stiftet og blitt menighet nr. 72 i Det Norske Baptistsamfunnet. Generalsekretær Magnar Mæland har nylig besøkt menigheten og formelt bekreftet etableringen.

”Babysang” og Jubaklubb

Foruten gudstjenester hver søndag, er menigheten godt i gang med et tilbud til barn i Skogmoområdet, det, nye store boligfeltet i nabolaget øst for Jessheim. Ukentlig inviteres det til ”Babysang” og Jubaklubb. Førstnevnte er myntet på de aller miste som da stiller i godt følge med mor eller for den saks skyld far.

Jubaklubben retter seg mot aldersgruppa 6-12 år. Drama, formings aktiviteter, spill, utflukter og gospelsang står på programmet.

Flerkulturell ballast

Linda og Terje har lenge gått med en å starte en flerkulturell menighet i det sterke vekstområdet rundt landets hovedflyplass. Paret stiller med flerkulturell ballast. Linda er født i Canada og møtte mannen Terje under studier ved Norges Musikkhøyskole. Etter mange år i Danmark, har de siden 1998 bodd i Nannestad.

Som forberedelse til menighetsoppgaven har Linda studert teologi ved Baptistenes Teologiske Seminar. Terje har inntil nylig vært hornist i Den norske Operas orkester. Nå har han permisjons fra stillingen for å arbeide som Norges første integrasjonspastor. I regi av Baptistsamfunnet skal han oppmuntre og støtte flerkulturelle og etniske baptistmenigheter i Norge. 

Møter velvilje

Terje og Linda setter pris på den velviljen det nye fellesskapet møter blant de etablerte menighetene på Jessheim som at Pinsevennene velvillige har tilbudt husrom.

For øvrig er det ikke helt nytt med baptister på Jessheim. Bygdeboka for Ullensaker forteller om Jessheim frie forsamling som voks fram etter en vekkelse i 1918 og etter hvert fikk sin tilknytning til Batistsamfunnet. Den lille forsamlingen sendte også ut sin misjonær som i hele 45 år sto i tjenesten i daværende Belgisk Kongo

 

0091.jpg
Foto Åsmund Kilde

0172.jpg
Foto Åsmund Kilde

dnblogofarger.jpg
The Norwegian Baptist Union
Kontakt Adresse:
Linda and Terje Aadne
Bevervegen 52, 2030 Nannestad, Norge
gardermoen.kristne.fellesskap@baptist.no
Linda Aadne mob. 47 25 30 60
Terje Aadne Tlf. mob. 47 25 40 01