Om Oss

Hjem
Gardermoen International Baptist Fellowship
Om Oss
Gudstjeneste program
Church program
Arkiver
Archives
Baby Song
JUBA Klubb
The Round Table - Monthly Bible Study
"Det Runde Bord" Månedens bibelstudie
Husgrupper - Housegroups
Kontakt Oss
Pastorene
Linker
 Tilbedelse       Fellesskap        DisipPelskap        Tjeneste        Misjon
05_08_7_web.jpg

 Målrettet Menighet

 

 

Vårt kall er å hjelpe og oppmuntre hvert enkelt menighetsmedlem til å leve i pakt med Guds vilje.

 

 

 

 

 

Tilbedelse

 Vi er kallet til å leve et liv i tilbedelse som er et naturlig uttrykk for daglig fellesskap med Gud.

 

  Fellesskap

Vi er invitert til et liv i fellesskap med Gud og med hverandre i Kristi menighet.  "Koinonia", som er det Greske ord for fellesskap betyr "Det delte liv".  Dvs. at vi har del i hverandres liv på grunn av Den Hellige Ånd som binder oss sammen i Kristus.  Dette innebærer at vi gjerne vil bygge et menighetsfellesskap som er karakterisert med Jesu betingelsesløse kjærlighet og omsorg.

 

DisipPelskap

Som disipler er vi kallet til et liv i Kristi etterfølgelse.  Dette betyr at vi i fellesskap vil søke å vandre i lydighet og trofasthet til Guds ord.  På denne måten vil vi oppleve en kontinuerlig vekst i tro, modenhet og visdom som vil komme til uttrykk i våre medmenneskelig relasjoner og livsvalg.

 

Tjeneste

Vi  Mener også at Gud har utrustet hver kristen med unike evner og nådegaver som skal forløses og utvikles i det enkeltes liv.  Vi er alle utrustet på forskjellige måter etter Guds hensikt og vilje, men felles for oss alle er at vi er kallet til å tjene og velsigne fellesskapet med det vi har fått fra Gud.

 

Misjon

Vi er kallet til et liv i "misjon".  Det vil si , at vi er utsendt av Gud til en verden som ikke kjenner Jesus.  Det er vår ønske at evangeliet om jesus skal synliggjøres i det Enkeltes liv, og at vi som menighet vi gjøre hva vi kan for å støtte misjonsarbeide i Norge og i utlandet.

dnblogofarger.jpg

Hva Tror Vi?

 

dnblogofarger.jpg
The Norwegian Baptist Union
Kontakt Adresse:
Linda and Terje Aadne
Bevervegen 52, 2030 Nannestad, Norge
gardermoen.kristne.fellesskap@baptist.no
Linda Aadne mob. 47 25 30 60
Terje Aadne Tlf. mob. 47 25 40 01